Arhitectură

Elaborare D.A.L.I. si documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de renovare energetica Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, Aleea Retezat, nr. 4

Construire locuinta unifamiliala

jud. Cluj, com. Feleacu, sat Feleacu

Construire hală industrială cu spații administrative

jud. Cluj, com. Florești, sat. Luna de sus

Modernizare clădire industrială

jud. Sibiu, mun. Sibiu, str. Stefan cel Mare, f.n.

Construire imobil cu funcțiuni mixte: clinică stomatologică și locuință de serviciu

jud. Cluj, mun. Dej, str. Iuliu Maniu

Reabilitare şi modernizare clădire existentă

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. C.A. Rosetti, nr. 19

Extindere clădire industrială

jud. Sibiu, mun. Sibiu, str. Stefan cel Mare, f.n.

Construire locuință unifamilială

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Ion Mihalache

Extindere hală industrială de producție și logistică

mun. Sebes, jud. Alba

Reabilitare și modernizare cinematograf

jud. Sibiu, mun. Mediaș, str. Greweln

Construire locuințe individuale și cuplate

jud. Sibiu, mun. Mediaș, str. Plopului