Urbanism

P.U.Z. Construire locuințe individuale, cuplate și colective mici

Jud. Sibiu, mun. Mediaș

P.U.Z. Construire locuințe familiale

Jud. Cluj, com. Feleacu

P.U.D. Construire clădire cu funcțiune mixtă

Jud. Sibiu, mun. Sibiu